Stord kulturhus

Om huset
1. Generell informasjon
Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har i dag status som eit regionalt kulturhus. Aktivitetsnivået veks stadig og femner vidt, og me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.

Desse kommunale tenestene har fast tilhaldsstad i Stord kulturhus:
- Eining for kulturtenester
- Stord folkebibliotek
- Stord kulturskule

2. Opningstider

Måndag til torsdag 08.30 - 20.00 (22.00)
Fredag 08.30 - 21.00 (23.00)
Laurdag 10.00 - 18.00 (20.00)
Sundag 14.00 - 21.00 (23.00)

3. Telefontid
Måndag til fredag 09.30 - 15.30

Her finner du