Om Samlingen

På desse sidene finn du kunst, arkitektur og andre kulturminne i Stord kommune. Me har samla alt i ein database og gjort dette tilgjengeleg for publikum.