Fager kveldssol smiler

Av Marta Nerhus (2019)

Om kunstverket

Marta Nerhus er frå Ølve i Hardanger og har jobba med metallstrikk sidan 1984. Ho har vore oppteken av det tredimensjonale heilt sidan ho såg måten hesjestreng kunne formast om til skulpturelle former. "For meg er denne strengsula eller snella, ein tråd, ein strek, mitt alfabet, som eg kan bruka til å seia noko om livet og mine verdiar og spørsmål, og samstundes så er det så uendeleg skjørt." (Kunst Pluss nr. 1, 2019).

Marta Nerhus

Les mer...

Relaterte artikler