Skulptur

Av Anette Koefoed (1999)

Relaterte artikler