• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Den høgreiste og havet

Av Anders Kjellesvik

Om kunstverket

Kunstverket Den høgreiste og havet er et todelt kunstverk; på torget og i Vidsteenparken i sentrum av Stord. Det stedsspesifikke arbeidet, fordeler seg på åtte skulpturer. Materialene er resirkulert og hentet lokalt; hovedsakelig fra offshore- og verftsindustri. Stål, tre og gummimaterialer tatt på land, foredlet og gjenoppstått etter et langt liv til havs eller på havbunnen.

Det har tatt tre år å ferdigstille prosjektet. Etter en lang prosess med politiske vedtak, gode og dårlige forslag, underskriftskampanje, opphisset debatt på sosiale medier og omfattende pressedekning står kunstverket snart klart. Verket har engasjert langt utover sine fysiske avgrensninger. Kunsten har kommet på plass med omfattende innsats fra lokale bedrifter, lokalmiljø og dugnadsånd.

Konstruksjonen på torget er et møtested, et amfiteater og en skulptur. Verket bygger på torgets opprinnelse og historie; fra tidlige sivilisasjoner, via antikken og frem til moderne tid. Torgets funksjon er å være et levende sosialt rom - et imaginært eller reelt forum for utveksling av ideer.

Strukturen tar utgangspunkt i geometriske former (sirkel, heksagon og heksaeder). Fargesterke stålbjelker hviler på betong, som igjen er plantet på et dekke av gummi.

I Vidsteenparken et par hundre meter nord for torget, vegg i vegg med Sunnhordland museum, er det oppført syv skulpturer. Materialene er demolert, transformert og løsrevet fra sin opprinnelige bruk. Syv særpregede karakterer springer ut av skogbunnen og skaper en indre dialog. Den lille skogen som har levd et anonymt liv i hundrevis av år er nå scenografi for et historisk drama.

Den høgreiste og havet er en samling komposisjoner og konstruksjoner, laget for fremtiden - gravd opp fra fortiden. Verket belyser Stords identitet, være seg offshore-, verftsindustri, landbruk, selvberging, kysthistorie og kulturmangfold. Ved å flytte seg fra havna, til torget og videre opp til Vidsteenparken eksponeres et større bilde, med siktlinje til verftet og kystlandskapet. Den høgreiste og havet er mulighetenes monument. Det baserer seg på å samle, analysere, bryte ned og rekonstruere.

Relaterte artikler