• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Storddøra

Av Sissel Tolaas (2006)

Om kunstverket

I juni 2006 vart Storddøra opna med større arrangement ytst på moloen som gjer Leirvik til ei lun hamn. Rundt den 18 meter høge installasjonen vart det rigga til med grøne planter, steinsett gangveg, kunstferdig spreidd singel (svart og kvit), bocciabane og to flagstenger. I kjølvatnet følgde offentleg debatt om ikkje parkbiten på moloen burde får eit eige namn. Det fekk han. 27. september 2007 gjorde Komite for miljø og kultur vedtak om at plassen på moloen framfor og kring Storddøra skal ha namnet Onarheimsparken. Dette som ei takk og heider til Onarheimsfamiliane som starta og held drifta i industrien på Kjøtteinen og gav Stord kommune mange arbeidsplassar og solide bein å stå på.

Relaterte artikler