Sentrumsløype

Om kunstverket

Kunstverk som er lett tilgjengelege i Leirvik sentrum